Thiết Bị Nhóm Gỗ Nhà yến

Cty Thiết Bị Nuôi Yến Tầm Cao Việt chuyên cung cấp gỗ làm nhà nuôi chim yến, các loại thanh làm tổ yến. Trên thị trường có nhiều loại gỗ khác nhau như:quỹnh, chò chỉ, xoan đào,bằng lăng, gỗ Bạch Tùng ( thông nàng, thông trắng, thông 3 lá), red Meranti,...Cty Tầm Cao Việt chỉ cung cấp Gỗ Bạch Tùng và Red Meranti chuyên dùng cho nhà nuôi yến. Gỗ Bạch Tùng nhà nuôi yến là sự lựa chọn tốt nhất cho nghề nuôi chim yến tại Việt Nam. Thanh gỗ này là giá đỡ tuyệt vời cho các đôi chim yến định cư cả đời cho việc đu bám nghỉ ngơi và làm tổ sinh con đẻ cái. Sau đây là quá trình ra đời của thanh gỗ Bạch Tùng nhà nuôi yến tại Việt Nam, thanh gỗ tiêu chuẩn SWO-2.

Gỗ Bạch Tùng- dành cho nhà yến
  • Xem chi tiết
  • Thêm vào giỏ
Gổ làm tổ Yến Bạch Tùng
  • Xem chi tiết
  • Thêm vào giỏ
Gỗ Bạch Tùng chuyên dùng cho nhà yến
  • Xem chi tiết
  • Thêm vào giỏ
Gỗ Meranti
  • Xem chi tiết
  • Thêm vào giỏ
Gỗ Bạch Tùng Nhà Yến
  • Xem chi tiết
  • Thêm vào giỏ
Tư vấn

Tư vấn

Hỗ trợ tư vấn cách sử dụng.
Bảo Hành

Bảo Hành

Bảo hành , sửa chửa