Ampli Nhà Yến DSA 800

Ampli Nhà Yến DSA 800

Thông Tin Sản Phẩm Ampli Nhà Yến DSA 800 :
Cổng USB,Thẻ Nhớ SD,
Công Xuất:250W , Sản lượng Điện:100W+100W
Tỷ Lệ Tín Hiệu,Tiếng Ồn:&t;75dB , Tỷ Lệ Tạp Âm:&t;2%
Đáp Tuyến Tần Số:20Hz-20KHz+-2dB, Điện Áp Đầu Vào:AC 220V-240V 50/60Hz , Độ Nhạy Đầu Vào:600mV / 47K
Số lượng Tối Thiểu : 800 Loa Treple , Số lượng Tối Đa : 1000 Loa Treple
Tư vấn

Tư vấn

Hỗ trợ tư vấn cách sử dụng.
Bảo Hành

Bảo Hành

Bảo hành , sửa chửa