Béc Cao Số 1 Đài Loan

Béc Cao Số 1 Đài Loan

Béc Cao Số 1 Đài Loan phun Sương Có Độ Nhuyễn
Áp Lực Phun ( kg / cm 2 ) :25-40
Lưu lượng Nước ( 1 / h ) :2-3
Tư vấn

Tư vấn

Hỗ trợ tư vấn cách sử dụng.
Bảo Hành

Bảo Hành

Bảo hành , sửa chửa