Loa Chùm 6D Hình Vuông

Loa Chùm 6D Hình Vuông

Tùy theo từng kỹ thuật nhà yến mà người ta sử dụng loa chùm 6D vào những mục đích khác nhau.
Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Loa Chùm 6D Hình Vuông
Công dụng:Loa Chùm 6D Hình Vuông Vỏ loa dùng để ráp chùm 6 loa AX 60, NX 9…dùng để giữ chim yến.
Tư vấn

Tư vấn

Hỗ trợ tư vấn cách sử dụng.
Bảo Hành

Bảo Hành

Bảo hành , sửa chửa